Dropperbot.com – Tutkimus

 

 

Olemme tutkineet veren puhtauden käyttäytymistä väestötasolla. Tältä sivulta löydät yhteenvedon havainnoistamme. Jos haluat tehdä kanssamme tutkimusyhteistyötä niin ota yhteyttä!

 

Terveisin,
Droppi Veripalvelu Oy (Droppi Blood Service)

 

 

 

 

 

 

 

Mikko Vapa
Tutkimuspäällikkö
040-7619696
mikko@dropper.fi

 

Tutkimustuloksia

 

Visual Patterns of Dry Blood -tutkimusdata (Vapa & Vapa 2010) on tehty vuonna 2010 tieteellisen julkaisukäytännön pohjalta. Julkaisussa esitetään 158 suomalaisen otos ja heidän veriprofiilinsa ryhmiteltyinä ruokavalion ja elintapojen mukaan. Päähavaintoina ovat, että kasvissyöjien ja niiden lihansyöjien, jotka juovat emäksisiä nesteitä, veri on puhtainta. Vastaavasti taas valvojien, liikalihavien, alkoholinjuojien, tupakoitsijoiden, stressaantuneiden kuten myös niiden, joilla on yli 4 diagnosoitua sairautta, veri on heikointa.

 

 

Veren puhtaus (Vapa & Vapa 2012) on keskimäärin 82% suomalaisesta väestöstä otoksena otettujen 657 henkilön joukossa. Alle 70%:n ja yli 90%:n veren puhtaudet ovat harvinaisia. Kaikki veren puhtaudet, jotka ovat alle 50%:n, on mitattu sairaalahoidossa olevilta henkilöiltä.

Kahden näytteen välinen veren puhtauden korrelaatio on tilastollisesti erittäin merkittävä. Korrelaatio on 0,813, p-luku < 0,0001 ja keskimääräinen kahden näytteen välinen veren puhtauden ero 4,5%:ia. Veren puhtaus on siis luotettava terveydentilan mittari.

Olemme myös seuranneet veren puhtauden pysyvyyttä päivittäisillä ja kuukausittaisilla mittauksilla. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty kaksi ylimmäistä käyrää kuukauden pituisena päivittäisenä mittausjaksona ja toiset kaksi datapisteitä sisältävää käyrää noin kuukauden välein tehtyinä mittauksina. Veren puhtauden päivittäinen vaihtelu on alle 5%:n luokkaa. Kuukausittaisessa seurannassa vaihtelu on hieman suurempaa. Sairaalahoidossa olleen aplastista anemiaa sairastaneen veren puhtaus jäi ennen kuolemaa merkittävästi alle väestökeskiarvon veren puhtauden. Lasko oli tällä henkilöllä seurantajaksolla erittäin korkea, 46-115 mm/h.

 

 

Yksittäistapauksena alla olevasta kuvasta nähdään rintasyöpäpotilaan diagnoosin ja hoitoprosessin eteneminen. Toukokuun alussa 2013 varmistui rintasyöpädiagnoosi ja sitä ennen veren puhtaus oli ollut selkeästi alentunut normaalista. 15.5.2013 tehtiin rintasyöpäleikkaus ja 27.6.2013 alkoi sytostaatit, joita kesti 11.10.2013 saakka. Säteilytyshoitojakso oli 6.11.2013-20.12.2013 lähes joka arkipäivä. Kuvaajasta voi siis päätellä, että veren puhtauden alentuminen ennustaa heikentynyttä terveydentilaa.

Jyväskylän yliopiston ”Kuivaveren valkoisuus ja kliiniset verimuuttujat” pro gradu -tutkielmassa todettiin kuivaveren valkoisuuden riippuvuus laskosta/senkasta. Täten kuivaveren valkoisuus on nopea, halpa ja helppo tulehdustilan mittari. Gradussa kehitettiin myös malli, jolla voidaan eri kliinisistä verimuuttujista ennustaa kuivaveren valkoisuutta. Malli perustuu mitattuihin neutrofiilien määrään, fibrinogeenin määrään, punasolujen kokovaihteluun, immunoglobuliini-A:han sekä hemoglobiiniin. Gradu myös vetää yhteen 1930-luvulta asti tehdyt kuivaverianalyysin vertaisarvioidut tutkimusartikkelit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuivaverinäytteen valkoisuuden ja kliinisten verimuuttujien väliset korrelaatiot. Spearmanin korrelaatio on merkitty yläindeksin s-kirjaimella. 0,300 ylittävät korrelaatio-arvot on lihavoitu. Tilastollinen merkitsevyys on merkitty tähdellä (p≤0,05 = *, p≤0,01 = ** ja p≤0,001 = ***)

 

Kirjallisuus

Austarheim, K. 1955. Foreign Letters. Journal of the American Medical Association. June 1955. (pdf)

Avitabile, G. & Licenziati, M. 1968. Bolen’s test in laryngeal carcinoma and focal tonsillopathy. La Clinica 3: 235 – 241. (pdf)

Bolen H. 1942. The blood pattern as a clue to the diagnosis of malignant disease. The Journal of Laboratory and Clinical Medicine. (pdf)

Bolen H. 1944. Diagnostic value of blood studies in malignancy of the gastrointestinal tract. The American Journal of Surgery. Volume 63, Issue 3, March 1944, Pages 316–323 (pdf)

Bolen H. 1952. The blood pattern in pre-symptomatic malignancy of the gastrointestinal tract. The American Journal of Digestive Diseases May;19(5):127-30. (pdf)

Brutin, D., Sobac, B., Loquet, B., Sampol, J. 2011. Pattern formation in drying drops of blood, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 667, pp. 85-95. (pdf, video)

Goldberger E. 1939. A rapid bedside test for measuring sedimentation rate. New York State Journal of Medicine 39:867. (pdf)

Hawk, B., Thoma, G. & Inkley, J. 1950. An evaluation of the Bolen test as a screening test for malignancy. Cancer Res. 1951 Mar;11(3):157-60. (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14821953)

Huttunen A. 2013. Kuivaveren puhtauden määrittäminen konenäön avulla. Diplomityö, informaatioverkostojen koulutusohjelma, Oulun yliopisto. (pdf)

Killeen, A., Ossina, N., McGlennen, R., Minnerath, S., Borgos, J., Alexandrov, V., Sarvazyan, A. 2006.Protein Self-Organization Patterns in Dried Serum Reveal Changes in B-cell Disorders. Mol Diagn Ther. 10(6):371-80. (pdf)

Kimmo, A. 2014. Kuivaveren valkoisuus ja kliiniset verimuuttujat, pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Liikunta- ja terveystieteellinen tiedekunta, Liikuntabiologian laitos. (pdf)

Nickel, A., Berger, R. & Brickley, P. 1951. The “Bolen Test” in the diagnosis of neoplasms. The American Journal of Digestive Diseases May 1951, Volume 18, Issue 5, pp 150-151 (pdf)

Norman, N. & Slicher, A. 1950. A practical and inexpensive screen test for cancer. Am J Dig Dis. 1950 Feb;17(2):31-7. (pdf)

Pinskaya, I. & Sergeeva, T. 1973. Diagnostic value of the dried blood drop test in cancer. (Bolen’s test) (pdf)

Robertson F. 1944. A Test for Carcinoma. Can Med Assoc J. 1944 July; 51(1): 54–59. (pdf)

Sergel O. 1976. Examination of blood according to Bolen’s method in ambulatory practice. Ter Arkh, 48(8):132-5. (pdf)

Stiller-Winkler, R. & Kuchdmki, R. 1966. The Practical Value of the Bolen and Fonti Tests in Oncological Diagnosis. Issues of contemporary oncology. (pdf)

Tarasevich Y. 2004. Mechanisms and models of the dehydration self-organization in biological fluids. Physics – Uspekhi 47 (7) 717 – 728. (pdf)

Vapa M. & Vapa M. 2010. Visual Patterns of Dry Blood as a Possible Health State Indicator. (pdf)

Vapa M. & Vapa M. 2012. Veren puhtaus posteri, Droppi Veripalvelu Oy, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan alumnipäivä 23.11.2012. (pdf)

White, B., Rector, R., Miller, J., Oktavec jr., W. 1952. The Bolen test for cancer. American journal of surgery 84:3 Sep pg 356-7. (pdf)

Yakhno, T., Yakhno, V., Sanin, G., Sanina, O., Pelyushenko, A., Egorove, N., Terentiev, I., Smetanina, S., Korochkina, O., Yashukova, E. 2005. The Informative Capacity Phenomenon of Drying Drops. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, Mar-Apr;24(2):96-104. (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15825851)