Dropperbot.com – Raportti

Alla olevasta raportista voit tarkastella Dropperin tuottamaa analyysia ja siihen liittyviä suosituksiä kuinka voit parantaa terveyttäsi. Raportista selviää veren puhtaus ja keskeiset verenlaatua heikentävät tekijät. Raporttiin on koottu kuivaverinäytteestä irrotetut veripisarat kuvineen. Raportista löydät myös näytteesi sijoittumisen suomalaisessa väestössä sekä A- ja B-näytteiden hajonnan. Lisää itsehoitosuosituksista löydät Vapaa.infosta.

Dropperiin lähetetyt verinäytteet tallentuvat järjestelmään anonyymisti eli ilman henkilöön liittyviä tunnistetietoja. Lähetetystä verinäytteestä Dropperiin tallentuu vain kellonaika ja kyseisen verinäytteen lähettäjän sähköpostiosoite. Dropperiin verinäytteen lähettävä verikuvaaja tietää siis ainoastaan kenen kyseinen verinäyte on ja hänen vastuullaan on myös toimittaa mahdollinen Dropperin järjestelmästä tuotettu raportti asiakkaalle. Dropper on suunniteltu anonyymisti toimivaksi varmistaaksemme asiakkaidemme tietoturvan.

esimerkkiraportti-001esimerkkiraportti-002

esimerkkiraportti-003